Zvonice v Železném Brodě

Český ráj

Původní železnobrodská zvonice, nešťastně podlehla požáru v roce 2007. V roce 2008 byla zvonice obnovena a nyní již opět stojí na svém místě v plné kráse.

Tmavou dřevěnou zvonici - svoji typickou dominantu - měl Železný Brod již od roku 1761.

Zvonice byla unikátní svojí originální konstrukcí, jejímž autem byl Johann Georg Volkert. Vnitřní trámová konstrukce byla zvononosná a kvůli výrazným otřesům, nebyla až na jednu výjimku spojena s vnějším pláštěm, který spočíval na vnější konstrukci.

V květnu roku 2007 však tuto dominantu Železného Brodu zničil požár. Díky dobrovolným dárcům a příspěvkům z města, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR byla zvonice v průběhu roku 2008 obnovena. Na Štědrý den roku 2008 proběhlo její slavnostní zvonění.

Informace o obnově zvonice:
Na místo neštěstí se přijel podívat stavební technik litoměřického biskupství p. Ivo Fiedler. Stavbu repliky odhadl na cca 0,5 - 1,5 mil korun bez nákladů na výrobu hlavního zvonu. Skutečné náklady však byly daleko vyšší (vždyť pouze nový zvon, včetně hlavice a příslušenství stál bezmála 270.000 korun).

Rekonstrukce zvonice se ujala odborná firma ze Slavonic. Dělníci ohořelé zbytky rozebrali, odvezli a očistili, aby zjistili míru poškození. Ve svém areálu postavili zvonici novou s doplněnými ohořelými částmi. Tuto zvonici opět rozebrali a odvezli do Železného Brodu, kde ji postupně celý týden skládali zpět na původní místo.

Uvnitř zvonice byl jeden zvon z roku 1497. Z něho zbylo jen roztavené torzo pod ohořelými krovy. Větší zbytek a srdce tohoto zničeného zvonu bylo předáno Městskému muzeu v Železném Brodě. Nový zvon byl vyroben z finančních prostředků farníků u českého zvonaře Petra Rudolfa Manouška v Holandsku. Replika nového zvonu váží 483 kg, spodní průměr má 0,921 m, výška je 0,920 m s dřevěnou hlavicí dosahuje téměř 1,5 m. Hlavní tón zvonu zní v a1. Tento zvon nese nápis: „ Na památku zvonu z roku 1497 zničeného požárem 13.5.2007, pořízen z darů dobrodinců A.D.2008“. Na straně druhé je jméno zvonu „ Svatý Jakub Větší „ a pod ním je reliéf světce s poutnickou holí. Zvon posvětil emeritní biskup Josef Koukl dne 18.10.2008, při svěcení zvonu byl za Město Železný Brod přítomen pan starosta Mgr. Václav Horáček. Dne 22.11.2008 byl zvon P.R. Manouškem za přítomnosti široké veřejnosti zavěšen zpět do obnovené zvonice.

Zvonice nová
Původní zvonice
Původní zvonice
Rekonstrukce zvonice
Nová zvonice
Zvonice Železný Brod
Zvonice Železný Brod
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load