Vodácká trasa Labe

Krkonoše

Řeku Labe lze na horním toku splouvat mezi Labskou přehradou a Kukačkou, v případě dostatečného množství vody.

Délka trasy: 5 km

Průběh trasy:
Špindlerův Mlýn, Pod přehradou Labská - nástupní místo
Špindlerův Mlýn, Kukačka - výstupní místo

Labe lze splouvat v horním toku mezi Labskou přehradou a Kukačkou a to pouze v případě, že průtok vody přesahuje 10 m3, což je převážně v období jarního tání. Zájemci se musí předem zaregistrovat a vyžádat povolenku v Terénním informačním centru KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Povolení je přísně vázáno na vyšší stav vody v korytě. Povolenky jsou bezplatné a vydávají se pouze v den splutí.

Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi. Na jiných místech je naloďování a přistávání zakázáno. Chrání se takto přírodní prostředí pobřežních porostů.

Rafting - ilustrační obrázek
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load