Kostel sv. Mikuláše, Vinec

Český ráj

Kostel sv. Mikuláše ve Vinci (dnes části Mladé Boleslavi) patří ke skvostům českého románského stavitelství.

Svým charakterem naznačuje, že byl postaven jako panský, tj. že byl součástí panského sídla. Kdo byl pánem tohoto sídla, které prozatím nebylo archeologicky doloženo, zůstává neobjasněno. Stejně tak není prozatím známo, kdy byl kostel postaven. Sochařská výzdoba je datována do doby kolem roku 1240, ale stavba sama je zřejmě o něco starší. Kostel sv. Mikuláše upoutává nejen svou výraznou, ovšem pozdější střechou, ale především nezvyklým tvarem a čistotou dochované románské architektury. Běžný není ani půdorys čtvercové lidi s polygonální apsidou. Kostel zdobí zejména ústupkový portál se sloupky a figurálním reliéfem v tympanonu. Nad ním je umístěna ještě římsa s obloučkovým vlysem a kulaté okno s jednoduchou rozetou. Neobvyklá je i výzdoba apsidy polosloupky. Výzdoba nechybí ani v interiéru: Tribuna je do lodi otevřena obloukem se sdruženými okny a bohatou profilací.

Kostel sv. Mikuláše, Vinec
Kostel sv. Mikuláše, Vinec
Kostel sv. Mikuláše, Vinec
Kostel sv. Mikuláše, Vinec
Kostel sv. Mikuláše, Vinec
Kostel sv. Mikuláše, Vinec
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load