Jarmark s hudbou dávnověku hrad Houska

Máchův kraj

Tradiční letní historický jarmark na hradě Houska. Poslechnete si historickou hudbu, na jarmarku nakoupíte řemeslné výrobky i občerstvení. Zároveň si prohlédnete ukázky středověkých řemesel.

Info: Hrad Houska, tel.: 487 876 195, kastelan@hradhouska.cz, www.hradhouska.cz

Jarmark s hudbou dávnověku hrad Houska
Hrad Houska
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load