Kaple Nejsvětější Trojice

Český ráj

Kaple Nejsvětější Trojice se nachází poblíž obce Ostružno.
Památkově chráněná kaple na trojúhelném půdorysu. Stavbu završuje lucerna rovněž trojúhelného půdorysu s otvory téhož tvaru. Významný doklad pozdního díla J. B. Matheye z 90. let 17. století, součást souboru poutních kaplí na schlikovském panství.
kaple, autor: Jan Mertlík
kaple, autor: Jan Mertlík
kaple, autor: Jan Mertlík
kaple, autor: Jan Mertlík
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load