Riegrův domek, Semily

Český ráj

Riegrův domek, stojící na dnešním Riegrově náměstí, je poslední zachovanou stavbou z komplexu budov někdejšího Riegrova mlýna.

Ten byl pravděpodobně postaven již koncem 15. století. Jedním z jeho majitelů se stal známý rod mlynářů Riegrů, ze kterého také pocházel nejslavnější semilský rodák F.L. Rieger. V té době se mlýn stal jakýmsi společenským střediskem Semil.

V průběhu let si však Riegrův mlýn ze své původní podoby nezachoval téměř nic. Z celého komplexu mlýna se zachoval pouze tzv. Riegrův domek, kde byl v roce 1999 po rozsáhlé rekonstrukci zahájen provoz městského informačního střediska. V současné době se turistické informační centrum nachází v budově Muzea a Pojizerské galerie.

Riegrův domek
Riegrův domek II.
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load