Staropacký pohár 2022

301476107 10217920793726030 7553006488572046677 n
Pořadatel:ZKO Stará Paka
Místo konání:ZKO Stará Paka, Revoluční 567, Stará Paka 50791 567, Stará Paka, 507 91
Datum konání:24.9.2022 od 8:00 hodin
Charakter akce:Regionální
Doporučeno pro:Aktivní dovolenou
Typ akce:Jiný typ akce
Tematická kategorie:Příroda, ekologie - domácí mazlíčkové
Více informací na:https://zko-starapaka9.webnode.cz/
Anotace:Staropacký pohár 2022

Podrobný popis:

Kategorie: ZZO (bez speciálních cviků)
ZVV1 (poslušnost, obrana)
FPr1
Místo konání: Kynologické cvičiště ZKO Stará Paka (304), Revoluční 567
Přejímka: 8.00 – 8.45hod.
Zahájení závodu: 9.00hod.
Kategorie: dle ZZO (bez speciálních cviků) - bez omezení
dle ZVV1 (bez stopy) - bez omezení
dle FPr1-bez omezení
Rozhodčí: Luboš Jánský
Figurant: Jiří Šmíd
Organizační vedoucí: Jozef Žiga
Startovné: 300,-Kč platba proběhne na místě na podkladě zaslané přihlášky
100,-Kč mládež do 18-ti let
Termín a kontakt: Přihlášku zasílejte nejpozději do 17.9.2022

Podmínky účasti: Předvedení jedinci budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vakcinováni proti vzteklině v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku přede dnem konání akce a dále proti psince, parvoviróze a infekčnímu zánětu jater dle návodu výrobce vakcíny tak, aby v době konání akce byla zajištěná plná imunita proti výše uvedeným chorobám. Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních akcích ČKS (z. č.77/2004 Sb. a s rozhodnutím ČKS z 23.11.2005)
Povinnosti účastníka soutěže: Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, včas se dostavit na místo konání. Mít s sebou OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA.
Protesty: Protest je nutno podat do 30 minut po skončení posuzování písemně. Protest musí být podložen částkou 500,- Kč. Protest nelze podat proti rozsudku rozhodčího. O protestu rozhodne protestní komise: organizační vedoucí spolu s rozhodčími. Nebude-li protest uznán, částka vložená do protestu propadá
Škody: Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byl pes po celou dobu závodů řádně zajištěn.
Ceny: Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni věcnou cenou. V případě rovnosti bodů bude o umístění rozhodovat bodový zisk v obraně, pak poslušnost a los, v kategorii ZZO aport, přivolání a los. Každý účastník obdrží diplom a drobnou věcnou cenu.
Občerstvení zajištěno!!!
Těšíme se na Vás ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ ZKO Stará Paka

Fotogalerie

předchozí další
301476107 10217920793726030 7553006488572046677 n

301476107 10217920793726030 7553006488572046677 n

 
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load