Webové portály

Adresář farmářů ČR nabízejících vzdělávání pro školy

Až do 31. července 2015 můžete vyplněním dotazníku přispět k vytvoření zajímavého adresáře zemědělských hospodářství v ČR nabízejících vzdělávání pro školy (exkurze, výukové programy, pobytové programy).

14.7.2015 8:51:49 | přečteno 843x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Calla spouští web Stromy a hmyz

Sdružení Calla připravilo pro všechny zájemce o ochranu přírody novou webovou stránku "Stromy a hmyz". Je určena širokému spektru uživatelů, kteří se zabývají ochranou přírody, zejména pak ohroženými druhy hmyzu vázanými na staré stromy a mrtvé dřevo.

7.2.2011 11:34:52 | přečteno 2971x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Český portál ekopsychologie - o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

Český portál ekopsychologie je odborný a popularizační portál, který se zabývá prožíváním a chováním lidí ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Jako první portál svého druhu publikuje od roku 2007 příspěvky o kontaktu s přírodou, motivaci k ochraně životního prostředí, komunikaci s veřejností a dalších tématech. 

18.12.2014 15:08:29 | přečteno 1020x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Můj kousek země - webový portál věnovaný geologii

Tyto stránky věnuje Česká geologická služba dětem i jejich pedagogům. Měly by se stát studnicí vědění o Zemi, naplněnou čirým, srozumitelným a osvěžujícím obsahem, měly by být inspirací i zábavou. Vychází ze staré čínské moudrosti, že i ten nejsložitější jev se dá vyložit srozumitelně, pokud mu opravdu rozumíme.

11.5.2012 14:43:10 | přečteno 2584x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nové stránky o EU nabízejí dětem zábavu a poučení

Na webu MŠMT najdete od 3.2. 2012 odkaz na nové stránky o Evropské unii vytvořené Evropskou komisí určené dětem a mládeži. Stránky mají sloužit k hlubšímu poznání Evropské unie a učitelům poskytnout materiály pro výuku evropské integrace. 

15.2.2012 10:57:16 | přečteno 2198x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Proměny pro školy aneb Jak proměnit školní zahradu či hřiště

Nový tematický portál Proměny pro školy je určený především pedagogům a rodičům a zaměřuje se na problematiku významu prostředí pro zdravý a všestranný vývoj dětí, na utváření jejich vztahu k místu, kde žijí, a na témata spojená s rozvojem a využíváním školních zahrad.

14.3.2016 10:15:31 | přečteno 711x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Příroda ČR

Na www stránkách Ochrana přírody a krajiny v ČR můžete nalézt spoustu zajímavých informací o našich chráněných územích, národních parcích, chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích i národních přírodních památkách. Web je průvodcem s kvalitními popisy, širokou fotogalerií, mapami i tipy na výlet.

20.7.2009 10:34:07 | přečteno 6014x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Webové stránky Globální rozvojové vzdělávání

Co je GRV? Jaké jsou jeho cíle a principy? Jaké zdroje existují a jak se mohou školy zapojit? Na tyto a další otázky Vám odpoví nový web www.globalnirozvojovevzdelavani.cz

13.9.2012 15:29:56 | přečteno 2460x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Webové stránky k ekovýchově prostřednictvím včel

Včely žijí v úzkém kontaktu s přírodou. Prostřednictvím jejich života je možné pochopit spoustu přírodních zákonitostí. V Ekocentru Oldřichov v Hájích se rozhodli využít tuto dokonalou výukovou pomůcku pro vzdělávání dětí a mládeže. Rozsáhlý projekt pod názvem Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření nabízí řadu praktických aktivit. A kde se o nich nejlépe dozvědět? Na zcela novém webu www.svetvcel.cz.

23.9.2011 12:01:04 | přečteno 3440x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Webové stránky koroptvicky.cz

Webové stránky www.koroptvicky.cz jsou věnovány především ochraně přírody kulturní krajiny. Dále se zabývají problematikou hrabavých ptáků a ptáků polní krajiny. Zvláštní důraz je kladen na výzkum, ochranu a  podporu koroptve polní. Tyto internetové stránky jsou důležitým komunikačním prostředkem, místem, kde se setkávají zájemci o ochranu přírody a jsou zde prezentovány výsledky projektu ČIŘIKÁNÍ.

9.11.2012 13:29:07 | přečteno 1885x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
Vytvořeno 9.10.2014 16:10:44 | přečteno 4389x | tana
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load