2008

Český trh s biopotravinami

Ekologické zemědělství a trh s biopotravinami čeká v České republice doufejme konečně doba rozvoje. Zajímavé informace můžete nalézt v této tiskové zprávě. Zájemci o podrobné informace si mohou objednat právě vycházející ročenku Český trh s biopotravinami.

23.5.2008 8:32:38 | přečteno 2001x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Grantová komise programu Škola pro udržitelný život rozdělila 1 554 829 Kč

V pondělí 5.5.2008 zasedala grantová komise k programu Škola pro udržitelný život, která rozdělila 1 554 829 Kč. Do programu se v letošním roce přihlásilo celkem 47 škol, z toho 18 z Královéhradeckého, 11 z Pardubického, 14 z Libereckého a 4 z Ústeckého kraje, školy mohly získat až 70 000 Kč. Pilotně byl program vyhlášen i pro střediska ekologické výchovy z ostatních krajů, čehož využila 3 střediska.

13.5.2008 11:54:59 | přečteno 1709x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Národní kolo ekologické olympiády bylo v Oldřichově v Hájích

Pořádání ekologických olympiád středních škol má dlouholetou tradici. Letos proběhl již 13. ročník této celostátní soutěže a národní kolo se poprvé uskutečnilo v Libereckém kraji! Proběhlo od 7. do 11. května v areálu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích a jeho okolí a nad jeho konáním převzal záštitu starosta Tanvaldu a krajský zastupitel Petr Polák.

13.5.2008 11:40:03 | přečteno 1479x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Mrkvička opět inspirovala

Inspirace pro výtvarné aktivity není nikdy dost

Prostředí vychovává. To je stará známá věc. A právě proto bylo hlavním tématem již pátého setkání mateřských škol v rámci projektu Libereckého kraje Mrkvička Prostředí mateřské školy podnětné pro ekologickou výchovu. Celkem 59 učitelek z celého Libereckého kraje, které se zabývají ekologickou výchovou nebo s ní chtějí začít, se setkalo v Ekocentru v Oldřichově v Hájích od 5. do 6. května.

9.5.2008 8:08:21 | přečteno 1438x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Nadace Partnerství přijímá granty určené na péči o krajinu

Až do 30. května mohou občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci žádat o granty zaměřené na ochranu krajinného rázu, kulturních a přírodních hodnot krajiny, výsadby stromů podél stezek Greenways či úpravu mobiliáře stezek. Žádaná částka může dosáhnout 60 až 150 tisíc korun podle zaměření projektu, mezi ty úspěšné bude rozděleno 1,5 miliónu korun. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,2 milionu korun.

23.4.2008 13:59:00 | přečteno 1451x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Jaro pro Zemi 2008 začne tradičně prvním jarním dnem

Ministerstvo životního prostředí letos již podruhé vyhlašuje zastřešující kampaň, nazvanou Jaro pro Zemi. Jejím cílem je pomoci přitáhnout pozornost lidí k ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím propagace desítek akcí a programů, které se pro veřejnost nabízejí v celé České republice. Kampaň Jaro pro Zemi je otevřena všem organizátorům, nezahrnuje pouze akce organizované ministerstvem. Kampaň Jaro pro Zemi 2008 začíná prvním jarním dnem - ; tedy 21. březnem - ; a končí Světovým dnem životního prostředí 5. června.

21.3.2008 14:29:13 | přečteno 1545x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Setkání k ekovýchově v mateřských školách se blíží

Již páté setkání mateřských škol, které se zabývají ekologickou výchovou, proběhne od 5. do. 6. května v Ekocentru v Oldřichově v Hájích. Konference probíhá v rámci projektu Libereckého kraje Mrkvička a bude poprvé dvoudenní. Pořadatelé se tím snaží vyjít vstříc častému požadavku účastníků - dostatečného prostoru pro praktické příspěvky.

10.3.2008 16:30:00 | přečteno 1433x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Biopotraviny ve veřejném stravování

Mezinárodní konference, která probšěhla minulý týden v Brně, identifikovala obrovskou příležitost v oblasti zdravého stravování a udržitelného zemědělství. Zatímco v Itálii se ve školách vaří z biopotravin zcela běžně a v Rakousku mají školní kuchyně stanoven minimální podíl biopotravin, v České republice se objevují teprve první bio vlaštovky. O překážkách v zavádění biopotravin do veřejného stravování a především o příkladech, jak je účinně překonat, na brněnském výstavišti v rámci veletrhů SALIMA jednala mezinárodní konference „Biopotraviny ve veřejném stravování - ; Zdraví a udržitelnost na talíři“.

10.3.2008 12:38:25 | přečteno 1972x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

MŠMT vyhlásilo grantový program na rok 2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Státního programu EVVO v ČR a jeho Akčního plánu na léta 2007 - 2009 a na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády č. 114/2001 ze dne 7.2.2001 a usnesení vlády č. 631/2007 ze dne 11. června 2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008, vyhlašuje tento Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO) v roce 2008.

7.3.2008 15:44:15 | přečteno 1389x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Třetí ročník soutěže Město stromů vyhlášen

Nadace Partnerství vyhlašuje již třetí ročník soutěže Město stromů, která je určena pro všechny obce a města na území ČR o minimální velikosti obce III. typu (tj. obce s rozšířenou působností). Ve vítězném městě bude realizována roční osvětová kampaň s tématikou stromů. Kromě putovního žezla a titulu Město stromů získá vítěz také finanční prémii 250 000 Kč a roční asistenci Nadace Partnerství.

26.2.2008 14:06:58 | přečteno 1359x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load