Čmelák - Společnost přátel přírody

Švermova 32, Liberec 460 10
Tel: 482 751 195
E-mail: ekovychova@cmelak.cz
WWW: http://www.cmelak.cz

Cílem Čmeláka je vytvářet prostor, kde chceme žít, …pro lidi, pro přírodu.

Posláním organizace je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.

Nejznámější revitalizované lokality, o které Čmelák pečuje, jsou Nový prales a Mokřady Jablonné.

Na našich lokalitách i mimo ně budujeme naučné stezky pro neorganizované návštěvníky i jako výukovou pomůcku při našich programech.
Nabízíme pronájem klasické horské chalupy v překrásném prostředí Jizerských hor. Chalupa s kapacitou 25 osob se nachází na polosamotě jménem Mariánskohorské boudy 3 km od Josefova Dolu. Zažijte chvíle klidu,dobrodružství i romantiky na chalupě bez elektřiny, s křišťálovou vodou ze studánky, bez teplé vody, s kamny na dřevo a suchým záchodem. Vyzkoušejte si, jestli se zvládnete obejít bez moderních vymožeností.

Programy environmentálního vzdělávání realizujeme zejména v terénu, na lokalitách, kde jsme současně vlastníkem a správcem pozemku. Při jejich tvorbě vycházíme především  z metod konstruktivistické pedagogiky a programu čtením a psaním ke kritickému myšlení. Zapojujeme do nich i prvky zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení a badatelsky orientované výuky.

Nabídka ekovýchovných programů

ekovychova mokrady jablonne cmelak np 3
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load