SEV Český ráj

Sedmihorky 72, Karlovice 51101
Tel: +420 481 320 693, +420 602 137 820
E-mail: sev.ceskyraj@iol.cz
WWW: http://www.sevceskyraj.cz
Kontaktní osoba: Simona Jašová, předsedkyně

Hlavním posláním je napomáhat zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím ekologické výchovy a praktické ochrany přírody.

333 150116Středisko sídlí v Sedmihorkách, kde provozuje ekocentrum s malou zvířecí farmou.

Celoročně zde probíhají akce pro veřejnost (exkurze, besedy, přednášky, dílny a ekodny). Zajímavé je propojení s Kempem Sedmihorky, v rámci jehož provozu nabízí program i v průběhu letních prázdnin.

zastaveni7sStředisko provozuje lesní naučnou stezku, která vede hruboskalským lesem, blízkými loukami a kolem místních rybníků. Cestou si každý může vyzkoušet, jak zdatným je skokanem v porovnání s lesními zvířaty, dozvědět se o rezonanci dřeva, obejmout nejstarší z českorajských památných dubů či se poměřit se s naší největší přesličkou...

Při středisku funguje lesní klub Skaláček, který je inspirován filozofií lesních mateřských škol.

seminarŠkolám nabízí SEV Český ráj ekologické výukové programy. Díky úzké spolupráci s kempem Sedmihorky lze přijet i na několikadenní pobytové bloky šité jednotlivým zájemcům „na míru". Kromě zážitků v přírodě hruboskalského skalního města se při nich můžete setkat i s koníky, kozami a dalšími obyvateli malé zvířecí farmy, která při ekocentru funguje. Při programech je kladen důraz na práci s prožitkem a zkušeností, smyslovým vnímáním a fantazií. Děti se učí vnímat v souvislostech, podněcovat aktivitu a tvořivost. Programy probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn přímý kontakt s přírodou.

Nabídka ekovýchovných programů

SEV cesky raj 3 1 2 4
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load