Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Jizerská 190, Hejnice 463 62
Tel: 481 319 911
E-mail: info@strevlik.cz
WWW: http://www.strevlik.cz
Kontaktní osoba: Martin Modrý, ředitel

Služby pro školní zařízení

Výukové programyZaměřujeme se především na pobytové výukové programy (zpravidla 5 pětidenní), ale připravujeme i programy jednodenní a několikahodinové. Prostřednictvím poznávání přírody a ekologických souvislostí se snažíme učit myšlenkám udržitelného rozvoje a vytvářet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. Při výukových programech účastníci rozvíjí své klíčové kompetence. Většina programů probíhá přímo v terénu, v Jizerských horách. MŠ, ZŠ a SŠ mohou vybírat z desítek výukových programů. S aktuální nabídkou se můžete seznámit na našich webových stránkách.

Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy
Bádání se STŘEVLIKem nabízí kombinaci výukového programu ve středisku a následné výchovy praktickou zkušeností ve škole. Cílem je prohloubit porozumění vybranému tématu a prakticky využít získané informace ve prospěch životního prostředí ve škole či jejím okolí. Školní ekologické projekty navazují na vybrané výukové programy, rozsah projektů je jedno školní pololetí. Zapojit se mohou žáci ZŠ i studenti víceletých gymnázií.

Síť Mrkvička
STŘEVLIK je od ledna 2007 krajským koordinátorem sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu Mrkvička. Cílem projektu je vytvářet metodické a informační zázemí pro učitele mateřských škol a rozvíjet tak jejich zájem o realizaci ekologické výchovy. Zapojit se mohou MŠ i neziskové organizace věnující se ekologické výchově dětí předškolního věku. V létě 2009 bylo do projektu zapojeno téměř 90 organizací. Každoroční krajská konference k ekologické výchově v MŠ v rámci Mrkvičky je příležitostí získat aktuální informace od odborníků z oblasti ekologické výchovy, setkat se s kolegy z jiných mateřských škol a prostorem pro výměnu vlastních zkušeností s ekologickou výchovou. Tradiční součástí konference jsou praktické ukázky programů středisek ekologické výchovy. Pro učitele mateřských škol a další předškolní pedagogy, jejichž organizace jsou zapojeny v síti Mrkvička, připravujeme semináře, v nichž se mohou dále vzdělávat v oblasti ekologické výchovy a získávat nové podněty k přístupu k výchově a vzdělávání obecně.

Odborné konzultace
Dlouhodobě se zabýváme metodickou spoluprácí se školami všech stupňů v oblasti ekologické výchovy (používané metody, zdroje informací, pomůcky, literatura apod.).

Výukové pomůcky 
Vydali jsme praktickou pomůcku určovací klíč Vodní mikrosvět, který slouží pro samostatné poznávání obyvatel vodního světa. Obdobné pomůcky připravujeme pro další témata. Školám je k dispozici také knihovna střediska zaměřená na ekologickou výchovu a přírodní vědy.

Akce pro širokou veřejnost

Ekodny pro rodiny s dětmi 
Pravidelně připravujeme celodenní osvětové akce k příležitosti významných dnů týkajících se životního prostředí či některých tradičních svátků (Den Země, Den stromů, Vánoce na statku apod.). V řadě tvůrčích dílniček si mohou zájemci mnohé vyzkoušet. Součástí akcí bývá různorodý doprovodný program. 

small2 strevlik barva 570621ac53
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load