Ekocentrum Brniště

Brniště 1, 47129
E-mail: katerinaf@podralsko.cz
WWW: http://www.podralsko.cz
Kontaktní osoba: Kateřina Filingerová

Posláním Ekocentra Brniště je environmentální vzdělávání, osvěta i praktická opatření v oblasti ochrany přírody. Ekocentrum nabízí výukové programy pro MŠ a 1. st. ZŠ, semináře a přednášky pro pedagogy i širokou veřejnost, ekokroužek pro místní děti a tvořivé a relaxační večery pro dospělé. V Ekocentru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska.

Provozovatelem Ekocentra Brniště je Podralský nadační fond ZOD, zřízený v roce 2008 společností ZOD Brniště a. s. Základním posláním PNF je zkvalitňování životního prostředí, rozvíjení místní ekonomiky a kulturně-společenské činnosti v Brništi a blízkém okolí.

Nabízíme:

Krátkodobé výukové programy pro MŠ, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky
Semináře pro starosty, zastupitele a zástupce radnic zodpovědné za životní prostředí

Přednáškové a další typy programů pro veřejnost (Den Země, brigády, soutěže, výstavy) a speciální cílové skupiny.

Volnočasové aktivity (Ekokroužek pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, relaxační a tvořivé večery)

Venkovní akce pro širokou veřejnost (ekologický Festival jurt, Dožínky Brniště, Brnišťský půlmaraton)

Účast na různých akcích pro veřejnost

Ekologické poradenství

Praktická opatření k ochraně přírody

Připravujeme:

Pobytové výukové programy
, zemědělskou usedlost „Škola vesnického života aneb jak se dříve žilo na venkově“, environmentální programy pro kulturní dědictví.

Pro školy nabízíme environmentální výukové programy zaměřené na prožitky a praktické informace o životním prostředí. Pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije. Seznamujeme veřejnost i s moderním zemědělstvím a jeho rolí v krajinotvorbě a výrobě potravin.

Pořádáme několik každoročních populárně naučných akcí pro širokou veřejnost. Na jaře Otevírání stezky hastrmanů, akci pro rodiny s dětmi zaměřenou na poznávání vody v přírodě, u příležitosti Dne Země Brnišťský půlmaraton, v srpnu ve spolupráci s OS Krásná jurta a NSZ Neukirch ekologický festival „Festival jurt“, v září oslavu sklizně Dožínky Brniště, kde se prezentují regionální výrobci, v listopadu Svatomartinský jarmark, jako tradiční oslavu svátku sv. Martina.

Ve spolupráci s NSZ Neukirch pořádáme pro děti z Čech a Německa pravidelný ekologický tábor: „Česko  - německý prázdninový kemp.“ Tábor je zaměřen na prožitek přírody, hravost a tvoření z přírodních materiálů.

Kontakt

Podralský nadační fond ZOD 
Kateřina Filingerová - katkaf@podralsko.cz
Česká Lípa, Brniště 1 PSČ 471 29

logo medium
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load