Maršovský SEVER slaví 20 let existence

Správa KRNAP spolupracuje s řadou organizací v regionu i mimo něj. Institucí, s níž má Správa KRNAP velmi blízké vztahy zejména v oblasti ekologické výchovy, je hornomaršovské Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Tato instituce v těchto dnech slaví 20 let od svého založení a Správa KRNAP se připojuje k zástupu gratulantů. Přejeme SEVERu mnoho sil a neutuchající nadšení do dalších let!

„Na SEVERu se už od listopadu 1994 snažíme o vzdělávání a výchovu o přírodě, o vztahu člověka k přírodě,“ řekl při oslavách 20 výročí založení SEVERu jeho ředitel Jiří Kulich. „Už v roce 1995 jsme ve zdejší základní škole vybudovali pobytové středisko ekologické výchovy. V průběhu dalších let jsme spoluzaložili sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, rozšířili jsme své aktivity z Krkonoš do Litoměřic, Hradce Králové a nakonec i do Trutnova. Významné pro nás bylo získání objektu bývalé maršovské fary v roce 2002. Deset let jsme čekali na rekonstrukci, abychom ji v roce 2013 otevřeli,“ popsal Kulich důležité milníky v historii SEVERu. „Za dobu co existujeme, prošlo našimi programy 170 000 dětí. Bez nich a podpory a důvěry lidí kolem nás bychom nemohli existovat,“ dodal Kulich. 

Správa KRNAP se SEVERem úzce spolupracuje. V současné době společně realizujeme projekt Comenius Viridis (http://www.krnap.cz/comenius-viridis/).