Papírové moře

Ve dnech 18.4. a 19.4. se v prostorách ekoporadny Orsej při DDM Vikýř uskutečnila výtvarná dílna nazvaná Papírové moře. Účastníci se naučili techniku kašírování papíru. První odpoledne se vyráběli papírové ryby a další mořští živočichové a druhý den se výrobky barvily. Vznikla spousta pěkných rybek, které nyní zdobí ekoporadnu.