4. Energie

4.1. Jak mohu šetřit energií v domácnosti?

4.1.1. Jaký systém vytápění nejméně škodí životnímu prostředí?

4.1.2. Jak ohřívat teplou užitkovou vodu?

4.1.3. Co uspoří víc energie - elektrický nebo plynový sporák?

4.1.4. Jaké kuchyňské spotřebiče jsou energeticky nejúspornější?

4.1.5. Jaké výhody přinášejí kompaktní zářivky?

4.1.6. Kdy se vyplatí pořídit si nové přístroje s nižší spotřebou?

4.1.7. Jak se liší jednotlivé domácí přístroje z hlediska spotřeby elektrické energie?

4.1.8. Stand-by režim (pohotovostní režim)

4.1.9. Kde je možno využít fotovoltaicky napájené spotřebiče?

EDITOR: Ing. Karel Srdečný

LEKTOR: Ing. Martin Dašek

LITERATURA:

Příručka spolkového svazu pro ekologické poradenství, Brémy SRN, 2. vydání, 1993

"Zpracováno podle Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden, STEP"