Oslava Evropského dne parků v Sedmihorkách

Tuto sobotu - ; 27.5. proběhla v Sedmihorkách oslava Evropského dne parků. Zároveň jsme si připomněli význam CHKO Český ráj jako nového člena Evropské sítě Geoparků.

Pro účastníky akce bylo připraveno odpoledne plné různých aktivit. Ve výtvarných dílnách jsem vyráběli ruční papír, kouřové otisky listů, či papírové origami. Děti s rodiči měly také možnost navštívit zvířátka v ohradách. Velký ohlas měla také přednáška geologa z Muzea Českého ráje v Turnově, RNDr. Tomáše Řídkošila na téma Geopark Český ráj a jeho význam. Následovala po ní i krátká exkurse do skalního města. Akce se zúčastnilo celkem asi 60 lidí.