6. ročník Bioakademie 2006

Ve dnech 29.6. - ; 1.7. 2006 se koná 6. ročník Bioakademie 2006 - Evropské letní akademie ekologického zemědělství v Lednici na Moravě. Hlavními tématy letošního ročníku této mezinárodní konference jsou problematika trvalých travních porostů (TTP) a jejich role v ekologickém zemědělství a téma biopotravin se zaměřením na zdravotní aspekty.

Součástí programu je plenární zasedání na téma „Kritické stanovisko k návrhu revize Nařízení Rady 2092/91 o ekologickém zemědělství“, za účasti představitelů mezinárodních a národních organizací ekologického zemědělství, zástupců Evropské komise a ministrů zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví z ČR, Slovenska a Rakouska.
Program tradičně uzavírají oblíbené exkurze na ekologické farmy v České republice, Slovensku a Rakousku. Program je koncipován jako dva souběžně probíhající tématické bloky, s možností výběru. Mimo hlavního programu mohou účastníci dle zájmu absolvovat praktický seminář o pěstování
ekologické zeleniny a zúčastnit se jedné ze tří nabízených exkurzí na ekofarmy. Nedílnou součástí programu je večerní raut s bioobčerstvením a ochutnávkou biovín v areálu lednického parku.
Bioakademie je určena zájemcům z řad české a zahraniční odborné i laické veřejnosti, zájemcům o ekologické zemědělství, spotřebitelům biopotravin a lidem se zájmem o zdravý životní styl a přírodu. Bioakademie se pravidelně koná na přelomu června a července v Lednici, v malebném prostředí Lednicko - Valtického areálu.
Hlavními organizátory Bioakademie jsou Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO ve spolupráci s BIO Austria, za odborné spolupráce FIBL, Bioinstitutu a UP Olomouc. Akce probíhá pod záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska a Ministerstva zemědělství Slovenska.
Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat on-line na www.pro-bio.cz, případně kontaktovat Renatu Osladilovou - tel. 583 216 609, renata.osladilova@pro-bio.cz,a to nejpozději do 31.5. 2006. Informace o detailním programu Bioakademie naleznete na www.pro-bio.cz.

Další informace : Kateřina Čapounová
PRO-BIO Liga
Mob: 602 522 335
katerina.capounova@biospotrebitel.cz