Větrné elektrárny - Pro a proti

Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje připravuje ve spolupráci s Českou zemědělskou universitou v Praze ve dnech 9.-10. listopadu 2006 konferenci na téma Větrné elektrárny.

„V současné době se množí záměry investorů stavět tyto v krajině velmi výrazné vertikální stavby. Zároveň je ale o těchto stavbách a jejich vlivu na okolí minimum korektních informací. Smyslem konference je otevřít širokou diskusi k těmto poměrně kontroverzním stavbám a zvýšit tak informovanost jak osob, které o jejich umísťování spolurozhodují tak široké veřejnosti,“ přiblížil účel akce, která proběhne v budově krajského úřadu, náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika.

POZVANKA