Za zdravím do Filouna

Tuto sobotu 14.10. jsme se vypravili na exkurzi do farmy Filoun v Plavech. Ve 14:00 přijel k Vikýři objednaný autobus, který nás dovezl až k farmě, kde na nás už čekal majitel pan Josef Šourek, který nám vyprávěl o tom, jak farma začínala, s jakými se potkávala problémy a co vše nabízí.

Překvapením pro nás bylo, že celou farmu obhospodařuje jen rodina pana Šourka, což je pouze 5 lidí. Farma získala označení PRO- BIO a byla zaregistrována ve svazu ekologických zemědělců. Poté nás majitel provedl farmou, ukázal nám zvířata ( krávy, prasata ) a zavedl nás do mlékárny, kde nám povídal o výrobě mléčných výrobků. Po prohlídce jsme měli možnost produkované výrobky ochutnat a potom si je i zakoupit. Všichni účastníci byli nadšeni, na jaře určitě tento výlet zopakujeme. Exkurze se zúčastnilo téměř 40 lidí.