Pomoc handicapovaným živočichům

Celoroční kampaň ekoporaden ORSEJ se zaměřením na všechny bývalé okresy Libereckého kraje.

Kampaň je zaměřena na problematiku pomoci handicapovaným živočichům. Mezi lidmi koluje o tomto tématu řada nesprávných informací, dá se říci i pověr. Nesprávným postupem při nálezu volně žijícího zvířete mohou tak lidé zvířeti velmi uškodit a mnohdy znemožnit jeho případný návrat do volné přírody, přestože měli dobrý úmysl mu pomoci. Cílem kampaně je oslovit co nejširší veřejnost v našem kraji a zlepšit její informovanost, aby pomoc handicapovaným živočichům byla smysluplná a účinná. Abychom si udělali zběžný obrázek o úrovni informovanosti občanů, připravili jsme anketu, která se tohoto tématu týká. Údaje získané z ankety nám pomohou vyhodnotit, kam především bychom měli směřovat osvětu v této oblasti.


Anketu kterou naleznete zde můžete vyplnit elektronicky a zaslat na e-mailovou adresu gabina.stastna@ekovychovalk.cz nebo vyplnit na některé z akcí pořádanou ekoporadnami ORSEJ, o kterých se dozvíte níže či v sekci akce.

Součástí kampaně jsou:

Základní informace k pomoci handicapovaným živočichům:

Akce v rámci kampaně:

Vyhodnocení kampaně "Pomoc handicapovaným živočichům"