Metodika vykazování akce

1) Plán akcí na pololetí

2) Příprava akce

3) Průběh akce

4) Zhodnocení akce

5) Věci dodané koordinátorovi EVVO