Žít v čistčím světě

Kampaň Ekoporadny ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě si klade za cíl upozornit na problém, který už mnozí ani nevnímáme a tím je úplné poškozování našeho společného životního prostředí tvořením menších či větších černých skládek.

V rámci kampaně chceme ve spolupráci s veřejností vytvářet tlak na zodpovědné představitele samosprávy a státní správy a alespoň trochu nepříznivou situaci napravit. Na Českolipsku budou zmapována místa s černými skládkami. Vydáno CD, které bude k dispozici zástupcům samosprávy. Občanům bude vysvětlen význam a práce sběrných dvorů a nezapomene se na představení možnosti využití bioodpadu. Součástí kampaně je anketa, která zjištuje jaké je povědomí obyvatel Českolipska o možnostech třídění a využití odpadu. V jarních měsících proběhnou dobrovolnické akce k očištění Pekelského údolí.

Anketu je možné vyplnit zde a zaslat na e-mailovou adresu jiri.stransky@ekovychovalk.cz nebo vyplnit na některé z akcí pořádaných ekoporadnami ORSEJ, o kterých se dozvíte níže či v sekci akce.

Součástí kampaně jsou:

Akce v rámci kampaně: