Večer pro Český ráj

Středisko ekologické výchovy Český ráj připravilo na čtvrtek 25.1. 2007 akci s názvem „Večer pro Český ráj“. Akce bude pojata jako společenský večer pro všechny milovníky přírody a krajiny Českého ráje.

V rámci večera bude jako hlavní bod programu předána Cena Střediska ekologické výchovy Český ráj za nejvýznamnější čin pro ochranu přírody Českého ráje v roce 2006. Cenu vítězi předá vedoucí správy CHKO Český ráj, RNDr. Lenka Šoltysová.

Na programu budou také prezentace s následnými besedami s na téma :

Připraven je také doprovodný kulturní program - vystoupí pěvecký sbor, budou promítnuty krátké filmy o Českém ráji a přichystáno bude i malé občerstvení.

pozvánka - Večer pro Český ráj