Děti budou sázet stromky v městských lesích Liberce

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké školy.

„Praktickou zkušenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláště, pokud je to v dosahu bydliště žáků a mohou se na výsledky své práce dívat i s odstupem času,“ popisuje cíle projektu Michal Řepík, lektor environmentální výchovy ze Čmeláka. Sázení bude probíhat od druhé poloviny září.

Druhově pestřejší lesy se stanovištně odpovídajícími dřevinami jsou pak více odolné nepříznivým vlivům počasí a „škůdců“ a současně nabízí vhodné podmínky k životu více druhům živočichů.

Čmelák však nezapomíná ani na teorii, a tak kromě vlastních výsadeb obnoví i tabule Lesní naučné stezky Harcov, která na 11 zastaveních přibližuje ekosystém lesa a vliv člověka na něj se zaměřením na lesy Jizerských hor.

„Na lesní naučné stezce budou zase od září probíhat programy ekologické výchovy a nevynecháme ani návštěvu lesních školek, kde pěstujeme sazenice původních jizerskohorských dřevin, které použijeme i při výsadbách v Liberci. Proto je ideální spojit návštěvu stezky s praktickými výsadbami v terénu. Výsadby i program na stezce jsou díky podpoře z Ekofondu statutárního města Liberce zdarma.“, doplňuje Řepík.

Všechny zmiňované aktivity přímo navazují na programovou činnost Čmeláka. Kromě Lesní naučné stezky Harcov udržuje i naučnou stezku Nový prales, za dobu své existence vysadil již do přírody 400 000 sazenic původních dřevin a jen za první pololetí roku 2016 se jeho ekovýchovných programů zúčastnilo 652 žáků.

Kontakt:

Mgr. Michal Řepík

michal.repik@cmelak.cz

777 749 344