Stromoví velikáni

Stromy se odedávna těšily vážnosti a úctě lidí. Poskytovaly dřevo na otop, stavbu obydlí, ovoce, suroviny pro léčiva, ale i chladivý stín v horkém dni. Jejich impozantní vzhled a dlouhověkost byly příčinou uctívání od dávných dob, jednotlivé druhy stromů získaly u různých národů svůj až magický význam.

Mimořádné stromy nebo skupiny stromů významné ať už esteticky, věkem, historií či jako dendrologická zajímavost, lze podle zákona vyhlásit za památné. Celorepublikový seznam památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Jak již název napovídá, akce bude zaměřena na stromy. Na chráněné, vyhlášené a zajímavé druhy stromů. Proběhne v novém domě s pečovatelskou službou v Novém Městě pod Smrkem. A jako host mezi nás přijede p. Šárka Mazánková právě z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Akci pořádá Ekoporadna ORSEJ při Středisku volného času v Novém Městě pod Smrkem ve spolupráci se Senior klubem v Novém Městě. Dne 14. března 2007 od 14 hodin.

Jana Šmidrkalová
koordinátor Ekoporadny ORSEJ při SVČ ROROŠ

Pozvánka na akci Stromoví velikáni