Masopustní rej ve Frýdlantě

V roce 2003 byla na MŠ Komenského obnovena tradice masopustního průvodu. Postupně k této akci byly přizvány i ostatní zdejší MŠ. Po uzavření MŠ Komenského jsme se rozhodli této pěkné a veselé akce ujmout a pokračovat v ní.

Letos MŠ Jiráskova přizvala k masopustnímu reji všechny MŠ,1. stupeň ZŠ, Speciální školu a MŠ Kunratice. Chceme tuto tradici udržet a připomenou ji i těm, kteří si ji pamatují z mladých let. Budeme rádi, když se k nám připojí co nejvíce milovníků starých tradic a aby se tímto zpestřil život dětí i obyvatel v našem městě. Akci pořádá Ekoporadna ORSEJ při Středisku volného času v Novém Městě pod Smrkem ve spolupráci s MŠ Jiráskova ve Frýdlantě.

Jana Šmidrkalová
koordinátor Ekoporadny ORSEJ při SVČ ROROŠ v Novém Městě pod Smrkem

Pozvánka na Masopustní rej ve Frýdlantě