Půda aneb svět pod našima nohama

Půda aneb svět pod našima nohama je téma další kampaně Ekoporadny ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí.

Půda - každý ji zná, někdo ji aktivně využívá, někdo po ní jen chodí, ale všichni jí potřebujeme. Tato směs hornin, organismů a organických zbytků je totiž jedním z hlavních „výrobních“ prostředků pro naše potraviny, „domovem“ pro rostliny a vůbec pro mnohé další organismy.
Půda je propojením prvků živé a neživé přírody a je součástí rovnováhy přírody. Základním cílem je zachování půdy, jako složky životního prostředí v kvalitě a kvantitě tak, aby nebyly ohroženy environmentální a produkční funkce půdy pro současné a budoucí generace.

Cílem této kampaně je seznámení veřejnosti s něčím tak samozřejmým a přitom tak jedinečným jako je půda a potřeba její ochrany.

Součástí kampaně jsou:

Akce v rámci kampaně: