Za pomníčky

Dne 14. dubna se konala exkurze, zaměřená na poznávání památek na 30.letou válku v oblasti Novoměstska. Součástí byl doprovodný komentář k současnému stavu význačné flóry v okolí Nového Města a Ludvíkova.

Z nádraží ČD se skupinka zúčastněných vydala k tzv. Bílé kapličce, v jejímž okolí došlo mezi 19. a 23. květnem 1639 ke střetu švédských a císařských oddílů. Odtud pak trasa pokračovala k Ludvíkovu. V mokřadech Malostranského potoka byl podán výklad o vzácné květeně, například o orchidejích, zde se nacházejících. V Ludvíkově měli návštěvníci možnost shlédnout kostel sv. Petra a Pavla s raně gotickými prvky, památník padlým v 1. světové válce a přilehlý hřbitůvek. Za obcí pak místo posledního odpočinku padlých švédských vojáků, tzv. „Švédský hřbitov“ z roku 1639. Zpáteční cesta vedla po Staré slezské cestě a kolem několika drobných sakrálních památek, např. Neumannova kříže, postaveného na paměť vraždy roku 1855. Exkurze končila v Novém Městě. Zúčastnilo se 10 návštěvníků.

Pořádá Ekoporadna ORSEJ při Středisku volného času v Novém Městě pod Smrkem.