Včelařský rok

Význam včel a včelařství je znám již velmi dlouho a pro člověka má využití včelích produktů velice dlouhou tradici. Nezastupitelné místo mají včely jako výlučný opylovatel mnoha rostlinných druhů. Kdyby nebylo včel, vymizely by některé druhy, které jsou přímo závislé na opylovávání hmyzem.

V případě zájmu o život včel, včelařství a včelí produkty jste měli možnost podívat se na akci konanou ve úterý 22. května 2007 v Rokytnici nad Jizerou v odpoledních hodinách v Domě dětí a mládeže.
Seznámili jsme se s včelařským rokem, jeho rozdělením na jednotlivé etapy z hlediska provozu. Rozdělen je na 4 období.
· I. období - regenerační - podletí, včelařský podzim, zásady ošetřování v období zvýšeného slídění a loupeže
· II. období - zimní klid
· III. období - jarní růst - předjaří, jarní rozvoj a jeho zákonitosti, osiřelá, zesláblá a nemocná včelstva
· IV. období - reprodukční a produkční období - časné léto, plné léto.

Pořádala Ekoporadna ORSEJ při Středisku volného času v Novém Městě pod Smrkem.