Mladý člověk a ekologie

Výchovně vzdělávací seminář s programem plným modelových situací, rozborů a diskusí. Seminář je určen mladým lidem a je zaměřen na vztahy člověka k člověku, na vztahy a chování člověka k ekologii. Motivace a sebereflexe povede k poznání svého já a svého okolí.

Všechno souvisí se vším a všechno má své zákonitosti.
Součástí programu je prezentace naší ekoporadny Orsej a prezentace projektu Papír odpadový - tvořivý materiál s přednáškou o využití odpadového papíru pro děti, mládež a dospělé. Ukážeme si, jak s tímto materiálem nakládat, jakým způsobem k tomuto materiálu přistupovat. Otevřená dílna může napomáhat rozvoji fantazie a tvořivého myšlení.

Akci pořádá ekoporadna ORSEJ při Středisku volného času „ROROŠ“.

Pozvánka na akci Mladý člověk a ekologie