Vyvěšování ptačích budek

Na tuto sobotu - ; 14.června - připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj dobrovolnickou akci zaměřenou na vyvěšování ptačích budek v lokalitě okolo Sedmihorek.

Více než 50 ks budek čtyř druhů vyrobili v minulých měsících dobrovolníci spolupracující se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. Popudem k této aktivitě byl lednový orkán Kyril, který způsobil v lesích Českého ráje nemalé škody. Protože poškozena byla celá řada starých stromů, které jsou útočištěm a především hnízdištěm mnoha ptačím druhům, rozhodli jsme se napomoci zvýšit hnízdní možnosti výrobou a instalací ptačích budek. Ve spolupráci s RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem, zoologem Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj, byly vytipovány vhodné lokality pro umístění nově vyrobených budek. Část z nich se bude vyvěšovat i v okolí Sedmihorek - v přírodních rezervacích Bažantník a Hruboskalské skalní město.
Sraz na tuto akci je v 9:30 u brány kempu v Sedmihorkách. Nářadí i žebříky potřebné pro akci jsou zajištěny.

Pozvánka na Vyvěšování ptačích budek