Tajemné podzemí - Průzkum jeskyní v oblasti Velenic a údolí

Na čtvrteční den 19.7. 2007 si ekoporadna ORSEJ při Společnosti pro Luž.hory v Jablonném v Podještědí připravila akci nazvanou: Tajemné podzemí aneb průzkum jeskyní v oblasti Velenic a údolí Svitávky.

V údolí říčky Svitávky je v pískovcových stěnách mnoho podzemních prostor. V blízkosti Velenic navštívíme rozlehlou jeskyni Boží hrob, uvnitř které jsou barokní reliéfy Kristova utrpení, které zhotovil údajně do roku 1711 hospodář Schille ze statku č. p. 2. Vně na skále jsou další, ale novější reliéfy z 1. poloviny 19. století.
Navštívíme také Pusté kostely, což jsou rozsáhlé jeskyně, které byly vyhloubeny při těžbě písovce. Některé z nich jsou značně rozlehlé a jejich klenbu podpírají mohutné sloupy. Projdeme i náhon vody do bývalé zrcadlárny, rovněž ražený skrz pískovcovou skálu. Naším cílem bude prozkoumat a zmapovat podzemní prostory, nezapomeňte si s sebou vzít baterku, pásmo na měření vzdáleností a kompas (busolu). Trasa nevede po turistických značkách, což vám zejména v okolí vrchu Spálenisko umožní procvičit si orientaci v mapě a terénu.

Důležité informace na závěr:
Trasa: Velenice - Pustý kostel - Lasvice - Velenice
Délka: 8 km¨
Čas: 4 hodiny
Sraz: 19. 7. 2007, 9:00, Velenice náves

Pokud chcete strávit hezký den v přírodě a ještě se něco dozvědět, tak neváhejte a pojďte s námi !!!!!!

S. Čejpová
koordinátor ekoporadny ORSEJ

Pozvánka na akci Tajemné podzemí