Za stromovými vílami

Lesní víly žijí v lesích na pasekách. Jsou to půvabné mladé dívky s dlouhými nádhernými vlasy a velmi světlou pletí. Jsou téměř nehmotné až průsvitné. Víly nemluví, ale mají určité magické schopnosti. Víly jsou většinou dobré a nedokáží ublížit. Víly se dokáží vtělit do jakékoli rostlinky, kterou chrání. Když ona rostlinka onemocní, víla jí dává sílu, aby se uzdravila. Víly milují veškerou živou přírodu. Horské víly sídlí vysoko v horách a oblékají se do jinovatky a do modrých a růžových stínů.

I my jsme se 20. října vypravili hledat tyto půvabné bytosti v náznacích lesní říše. V listech, stromech, kořenech, rostlinách … Vydali jsme se pátrat po krásných stromech, ať již vyhlášených coby památné či nikoli v okolí Nového Města a Ludvíkova. První zastávka byla u katolického kostela v Novém Městě u vyhlášeného památného buku. U obelisku jsme si pověděli něco málo z historie ze života známého novoměstského děkana Gottfrieda Menzela, který byl autorem rozsáhlého herbáře, nyní uloženého v depozitáři frýdlantského muzea. Poté jsme sešli k letos vyhlášenému jilmu. Zde jsme se dozvěděli všeobecně o jilmech, jejich nemocech a následné ochraně.

Akci pořádala Ekoporadna ORSEJ v Novém Městě pod Smrkem.

Jana Šmidrkalová