Server Biodoškol.cz spuštěn

Na začátku roku 2008 byla dokončena web prezentace pilotního projektu „Biopotraviny do škol“, která na adrese www.biodoskol.cz nabízí informace a rady, jak zavádět biopotraviny do školního stravování. Veškeré informace na webu jsou zdarma k dispozici zájemcům z řad škol, školních kuchyní či místních iniciativ rodičů.

Server nabízí pomoc těm školním kuchyním, které si uvědomují, že způsob a kvalita stravování ve škole má významný dopad na zdraví dětí v dospělosti, a proto chtějí vařit z těch nejlepších surovin. Zároveň jim nabízí možnost, jak prostřednictvím nákupu bioproduktů od místních ekologických zemědělců pomáhat ochraně životního prostředí. Detailní „Manuál zavádění biopotravin“ jim názorně ukáže postup, který zvolit, aby byla jejich aktivita úspěšná. Kuchařkám také nabízí praktickou knihu receptů „Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách“, plnou návodů, rad a samozřejmě receptů. Kuchařka je pro zájemce nejen v elektronické, ale i tištěné podobě.

Aby věděli, kde a od koho biopotraviny nakoupit, nabízí www.biodoskol.cz také seznamy dodavatelů biopotravin. Svoji nabídku biopotravin může na web přidat kterýkoli bio farmář, výrobce biopotravin nebo obchodník, slouží mu k tomu jednoduchý formulář. Prostřednictvím www.biodoskol.cz se může každá škola, která již biopotraviny vyzkoušela, podělit se svými zkušenostmi a inspirovat tak další školy k následování.

Web stránka ovšem není určena jen pro školní kuchyně. Nabízí vzdělávací materiály pro pedagogy, kteří chtějí téma udržitelného zemědělství a produkce potravin zařadit do výuky ve svém předmětu. Celoživotní návyky se budují již v dětství a pokud učitelé dětem ukážou, jak a kde se vyrábějí potraviny, ovlivní to jejich budoucí chování jako spotřebitelů. Aby si děti vážily hodnot, které jim zdravé a ekologicky vyrobené potraviny přinášejí, je potřeba, aby si uvědomily, odkud pocházejí a jak se produkují.

V průzkumu ve školách zapojených do pilotního projektu bylo zjištěno, že osmdesát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou navštěvují jejich děti, vařila z biopotravin, a jsou ochotni podílet se na případném zvýšení ceny obědů. Více než šedesát procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu připlácet za obědy o 10 a více procent. Pozitivně se také rodiče stavějí k zavedení tématu udržitelného zemědělství do výuky a k návštěvě ekologické farmy v rámci vyučování. „To jsou vše dobré předpoklady pro úspěch zavádění biopotravin do školního stravování,“ dodává Tom Václavík, vedoucí projektu.

Projekt se také snažil vyhodnotit, zda a o kolik se zavedením biopotravin zvýší náklady na přípravu obědů. Šest ze sedmi škol již některé biopotraviny nakupuje, nejčastěji brambory, zeleninu, nápoje, obilniny, těstoviny a luštěniny - cena oběda se průměrně zvedla do 10 procent.

Pedagogové z pilotních škol jednoznačně zavedení biopotravin vítají, 95 procent dotázaných je pro, 73 procent pedagogů je také ochotno začlenit téma udržitelné produkce potravin do výuky a 90 procent souhlasí s tím, aby děti jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívily ekologickou farmu.

Vedoucí školních jídelen se shodují v tom, že největší překážkou pro zajištění většího podílu biopotravin je jejich vysoká nákupní cena a nedostatek informací o nabídce. Některé překážky se projekt snaží řešit prostřednictvím platformy www.biodoskol.cz .

Výsledkem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ je zjištění, že pro úspěch zavádění místních biopotravin do veřejného stravování je nutný komplexní přístup k otázce potravin a (ekologického) zemědělství. Nedílnou součástí aktivit by proto mělo být vzdělávání žáků, pedagogů, rodičů a pracovníků školních jídelen, ale také samozřejmě zemědělců. Každý žák by nejméně jedenkrát za školní docházku měl navštívit fungující ekologickou farmu, školy by měly znovu obnovit školní zahrady a podporovat kurzy vaření. Nelze očekávat rychlé výsledky. Je nutné do aktivit zapojit celou školu včetně rodičů.

Cílem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ bylo najít praktická řešení pro zapojení ekologických zemědělců do zásobování školních jídelen a tato řešení a získané poznatky nabídnout k aplikaci dalším zájemcům. Pilotní projekt byl součástí projektu Síť informačních center Agro-envi-info spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další informace o projektu vám poskytne:

Mgr. Tomáš Václavík, tel: 541 263 456, tom@greenmarketing.cz

Další informace:

(1) Evropský sociální fond je zaměřen na podporu zaměstnanosti formou rozvoje lidských zdrojů, dalšího vzdělávání, modernizací služeb a rozvojem spolupráce.

(2) Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS) je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství. EPOS je nezávislá organizace, sdružující poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Jejím cílem je zvyšovat odbornou kvalifikaci ekologických zemědělců a pomoci zajistit ekonomickou stabilitu jejich farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

(3) Projekt „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ (zkratka Agro-Envi-Info) vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt realizuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), spolu s 15 partnery z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, včetně místně příslušných krajských úřadů.

Hlavní činnosti projektu:

(4) Seznam škol zapojených do projektu

MŠ Seifertova
Monika Nikodýmová
Naďa Formanová
Seifertova 6,
Jihlava 586 01'
Tel: 567 303 495
Monika.nik@centrum.cz
seifertovams@seznam.cz

MŠ Čtyřlístek
L. Řezáčová
Tel: 568 841 135
Kubišova ul. 1291/7
674 01 Třebíč
jidelna.ctyrlistek@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Podomí
Miluše Králová
Podomí 155, PSČ 683 04
Tel: 517 385 447 e-mail: zs.podomi@iol.cz
ucetni.zspodomi@wo.cz

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Helena Špinarová
Kněžice 109
675 21 pošta Okříšky
tel. 568 870 434
helena.spinarova@chaloupky.cz
info@chaloupky.cz

Waldorfská mateřská škola Brno
Jana Kytnerová, ředitelka školy
Božetěchova 15
612 00 Brno
tel: 549 211 042
wms.brno@seznam.cz

SEV Rychta Krásensko
Jitka Vágnerová, provozní vedoucí
Tel: 517 385 429
vagnerova@rychtakrasensko.cz

MŠ Pramínek
Heyrovského 11
635 00 Brno-Bystrc
Jana Koláčková
Tel: 775 185 259
Jana.jurkovicova@seznam.cz

(5) Seznam ekofarem, které nabídly biopotraviny: