Správné místo po výuku? No přece les!

Lesní pedagogika je vzdělávací směr, který jako „přírodní učebnu“ využívá přirozené prostředí lesa. Začala se rozšiřovat počátkem 90. let 20. století v německy mluvících zemích a i v Libereckém kraji má již dá se říci dlouholetou tradici. Jejím hlavním cílem je přiblížení dnešního člověka k přírodě a představení lesa jako životního prostoru, včetně všech činností člověka v lese.
„V Libereckém kraji existuje řada organizací, které realizují výchovu přímo v lese na velmi vysoké úrovni. Vzájemná znalost o aktivitách ostatních je však omezená. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, krajským inspektorátem Liberec a Českou lesnickou společností připravit setkání, jehož cílem bude přispět k vzájemné informovanosti o společném zájmu,“ představil cíl akce, která se uskutečnila 24. ledna na Šámalově chatě v Jizerských horách, náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika.

Vzhledem k až neočekávanému zájmu o setkání byl program velmi bohatý. V úvodu byly představeny záměry Ministerstva zemědělství a Evropské unie v této oblasti. Účastníci vyslechli prezentace organizací, které v Libereckém kraji připravují „lesní“ aktivity pro školní mládež i širokou veřejnost - Krajského inspektorátu Lesů ČR v Liberci, Vojenských lesů a statků, divize Mimoň, České lesnické společnosti, Společnosti přátel přírody a řady dalších. Prezentovaly se organizace, které připravují zázemí pro lesní pedagogiku na celorepublikové úrovni. Na jednání byli přítomni pracovníci chráněných krajinných oblastí a středisek ekologické výchovy.

„Cílem bylo také projednání konkrétních návrhů spolupráce a možnost celkové koordinace aktivit. Pro tento účel je vhodný například náš internetový portál www.ekovychovalk.cz , který má po 2 letech existence velmi sympatickou návštěvnost,“ doplnil Zika.

Jednou z prvních akcí realizovaných ve spolupráci více organizací bude například říjnový Den stromů v Oldřichově v Hájích, který proběhne v rámci Evropského týdne lesů.