Lesní pedagogika (MŠ / ZŠ)

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s  pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti  - v konkrétním lese.

Lesní pedagogika se řídí mottem „O lese učit v lese" a zajišťují ji organizace zabývající se správou lesních majetků, hospodařením v lesích či lesnickou osvětou a lesnické školy po celé České republice.

Nejčastější formou výuky jsou celodenní lesní vycházky s naučně zábavným programem pro školní kolektivy. Akce pro děti ze základních či mateřských škol se mohou konat v jakýkoliv všední den, nejlépe na jaře či podzim. Termín, místo i náplň programu si může učitel domluvit na základě svých možností a potřeb. Programy jsou poskytovány zdarma. Školám či jiným kolektivům nabízí liberecké Lesy ČR také odborné besedy a výukové pomůcky.

Cíle lesní pedagogiky

  • Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
  • Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
  • Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
  • Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
  • Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
  • Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
  • Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Lesnické naučné a prožitkové stezky v Libereckém kraji

Hravé putování ještědským lesem (3 km - Liberec - Ostašov / Horná Suchá) - prožitková stezka, na které se naučíte mnoho poznatky ze života les

Naučná stezka Karlovské bučiny (3,5 km - Karlov pod Ještědem) - demonstrace přírodě blízkého hospodaření

Lesní putování s Kamilem Rohanem (3 km - Sychrov) - historie i současnosti místních lesů, fungování lesního ekosystému

Lesnická naučná stezka Sokol (1,8 km - Petrovice u Jablonného / Heřmanice v Podještědí) - minulost místních lesů, druhová skladba, péče o les a obnova přirozené skladby

Lesnická naučná stezka U mlejna (1,9 km - Martinice v Krkonoších / Jilemnice) - přibližuje význam vody v krajině a další souvislosti v lesních ekosystémech

Malé arboretum Černá studnice (Jablonec nad Nisou) - původní druhy dřevin, koloběh života lesa a péče lesníků o něj

Technicko-přírodní naučná stezka Černá Nisa (8 km - Sedlo Maliníku / Hřebínek) - lesnictví, ochranu přírody, zoologie a technika


Lesní pedagogika v Libereckém kraji

Lesy ČR, krajské ředitelství Liberec- lesní pedagog: Ing. Eva Kajzarová, e-mail: eva.kajzarova@lesycr.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, pobočka Jablonec nad Nisou - lesní pedagog: Ing. Petr Navrátil, CSc, e-mail: navratil.petr@uhul.cz, tel.: 480 032 321

Vojenské lesy a statky, divize Mimoň - lesní pedagog: Mgr. Jan Kobr, e-mail: jan.kobr@vls.cz, tel.: 725 917 817 (informační centrum v Ralsku - Hradčanech) nebo Eva Zikmundová, eva.zikmundova@vls.cz, tel: 739 484 239

lesni pedagogika