Pozvánka na seminář Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Společnost EkoWATT pořádá dne 2. června 2008 v Praze seminář Nízkoenergetické stavění veřejných budov. Semináře se mohou zúčastnit také zástupci obcí z Libereckého kraje. Je vhodný také pro ekocentra, která připravují projekt do OPŽP, kde jsou tyto parametry nutnou podmínkou.

POZVÁNKA

Kontakt:
EkoWATT
Švábky 2, 180 00 Praha 8
Tel: +420 266 710 247, +420 603 844 690
Email: jitka.klinkerova@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz
www.energetika.cz