Nová nabídka ekovýchovných programů SEV DIVIZNA

Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec – DIVIZNA vydalo novou nabídku ekovýchovných služeb na školní rok2021/2022..

Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec – DIVIZNA svými aktivitami prostřednictvím environmentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě.

Nabídka služeb v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 2021/2022:

http://divizna.zooliberec.cz/media/files/nabidka-programu_zoo_divizna_21-22_web.pdf

056f360ca96f435ea311a98efc490d28 0001

http://divizna.zooliberec.cz