Národní konference EVVO bude na téma KRAJINA PRO ŽIVOT

24. 10. 2021 proběhne v Brně celostátní setkání  pracovníkům ekocenter a ekoporaden, pracovníků státní správy a samosprávy, pedagogů všech stupňů a typů škol, a další odborné veřejnosti..

Pátý ročník konference je zaměřen na krajinu a vzdělávání o ní. Není to právě snadný úkol. O krajině lze přemýšlet v mnoha podobách a barvách, museli jsme vybrat jen maličký výsek a k tématům najít nejlepší přednášející. 

Chceme se věnovat KRAJINĚ BUDOUCNOSTI, která může bránit před povodněmi, suchem, před úbytkem biodiverzity, před dopady klimatických změn, může vrátit vodu do přírody, může být pestrá, malebná, vybízející k výletům a výpravám. Nemusí být postavená na zisku (ze dřeva, řepky, ryb a uhlí), může učit, pomáhat, léčit a být obrazem zdravé a chytré společnosti. 

Chceme se zaměřit také na INSPIRACI PRO VZDĚLÁVÁNÍ O KRAJINĚ. Krajina jako koncept pro školy je skloubení historie a paměti krajiny, biologie a ekologie rostlin i živočichů a krajinného rázu. Krajina si nese staré názvy, dá se měřit, zakreslovat do map, malovat a poslouchat, dá se v ní pozorovat, bádat, tvořit i žasnout.

Většinu nákladů hradí Ministerstvo životního prostředí, finančně zapojen je také Jihomoravský kraj. Symbolický účastnický poplatek je stanoven na 250 Kč.

program konf

http://konference-evvo.cz