Krajská konference EVVO na téma KRAJINA OČIMA GEOGRAFA

4. 11. 2021 proběhne v Liberci regionální konference k ekologické výchově nejen pro pedagogy základních a středních škol..

43e2764b296e45a98d0dcb64806a69cf 0001

43e2764b296e45a98d0dcb64806a69cf 0002

http://divizna.zooliberec.cz