Tři dny plné ekovýchovy

V roce 2004 se rozhodly Město Liberec a Liberecký kraj společně připravit vícedenní pobytový program, jehož cílem bude prezentace ekologických výukových programů středisek ekologické výchovy, nových projektů, praktických pomůcek a metodických materiálů k ekologické výchově. Akce pro pedagogy z celého kraje se setkala s velkým úspěchem a letos se koná již popáté.

Akce proběhne od 9. do 11. října 2008 v kempu v Sedmihorkách u Turnova. Cíl letošního setkání bude stejný - třídenní program bude připraven nejen pro pedagogy a studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a v neposlední řadě i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Velmi důležité bude sdílení zkušeností mezi jednotlivými skupinami.

Bohatý třídenní program pod názvem „Environmentální výchova: Nové cesty“ si klade za cíl předvést netradiční metody výuky, nové pomůcky a publikace, prezentovat nové projekty zejména pro základní a střední školy. V programu je vytvořen i prostor pro BURZU NÁPADů - sdílení toho nejlepšího, co se na školách podařilo realizovat nebo se ještě s úspěchem realizuje. Máte-li co nabídnout, neváhejte se přihlásit na níže uvedeném kontaktu a domluvit si podrobnosti…

Počet účastníků je omezený. Účastnický poplatek je 200 Kč na osobu a pobyt. (Při kratším pobytu se účastnický poplatek nekrátí!).

Registrace účastníka
Podrobný program

Přihlášky zasílejte do pátku 3.10. 2008 !!!!

Na akci je možné se přihlásit zasláním vyplněné registrace na adresu: dedkova@zooliberec.cz , tel: 482 712 982 nebo zasláním vyplněné registrace poštou na adresu: Zoologická zahrada Liberec, Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec.

Webové stránky akce: http://www.ekovychovalk.cz/ ...nebo na http://www.zooliberec.cz/divizna/divizna-aktuality/

Akce je realizována za finanční podpory Libereckého kraje.