M.R.K.E.V. (ZŠ / SŠ)

Celostátní program na podporu ekologické výchovy na základních a středních školách.

Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. V současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, která úzce spolupracuje s rezortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Co lze získat registrací do sítě M.R.K.E.V.?

Bližší informace lze získat na webu Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec či přímo u krajské koordinátorky - Miroslava Nováková novakova@zooliberec.cz nebo Aleše Kočího koci@zooliberec.cz, tel. 487 377 146.

On-line registrace probíhá přes Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.