Bedrník

Zdroj inspirace pro praktickou ekologickou výchovu pro učitele a nejen je. Jeho přispěvateli jsou zkušení pedagogové středisek ekologické výchovy a odborníci na udržitelný životní styl a hospodaření.

Bedrník má vždy hlavní téma a pravidelné rubriky:

● Proměny - širší souvislosti i zajímavosti k hlavnímu tématu čísla
● Inspirace - náměty a zkušenosti ze středisek ekologické výchovy, škol či neziskových organizací
● Didaktika - praktické pedagogické návody
● Kalendář - přehled akcí nadregionálního významu (přednášky, semináře, výstavy...)
● Názory s atraktivní anketou k tématu čísla
● Nabídka publikací, pomůcek, časopisů a filmů

Časopis, který vychází šestkrát ročně, vydává Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Školy přihlášené do sítě MRKEV ho dostávají přímo. Další zájemci si mohou na středisku SEVER zajistit předplatné (tel. 499 874 280, e-mail: sever@ecn.cz ).

Číslo 6/2008 bylo věnováno ekovýchově v Libereckém kraji.
Všechna vydání Bedrníku jsou v elektronické podobě k dispozici na http://www.pavucina-sev.cz/bedrnik.htm