Veronica

Časopis vydávaný Ekologickým institutem Veronica mapujeme tradiční i současný vztah člověka k přírodě a krajině. Milovníkům přírody poskytujeme aktuální informace o jejím stavu, včetně zajímavostí ze života rostlin, živočichů i tzv. neživé přírody. Nabízí základní informace o vývoji i současném stavu hospodaření v krajině.

Více o Veronice je k dispozici na http://www.veronica.cz/casopis/aktualnicislo/index.php