Živa

Nejstarší český přírodovědecký časopis, který založil známý lékař a fyziolog prof. Jan Evangelista Purkyně. Dnes vychází v nakladatelství Academia. Populárně vědecký časopis přináší recenzované příspěvky z biologických oborů.

Více se o časopisu pro popularizaci biologie můžete dozvědět na http://ziva.avcr.cz/