Granty MŽP pro rok 2010

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Průřezovým tématem je ekologická výchova.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. října 2009.


Podrobné informace a formuláře naleznete na: http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2010_vr