Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu - pro budoucnost

Ministerstvo životního prostředí zahájilo 19. ledna 2010 tiskovou konferencí Mezinárodní rok biodiverzity.
Více naleznete na ZDE
Zajímavé informace naleznete i v této tiskové zprávě.
V prvních infolistech se můžete dozvědět více např. o hřibu královském nebo rysu ostrovidovi. Informace se určitě hodí pro ekologickou výchovu.