Grantová výzva 2010: „Hledáme park, podpoříme jeho proměnu“

Nadace PROMĚNY vyhlašuje Grantovou výzvu 2010 v programu PARKY. O výjimečný grant ve výši až 25 milionů Kč na výstavbu či rekonstrukci veřejného parku mohou žádat města a obce o velikosti od 8 tisíc obyvatel z celé České republiky.
Poprvé nadace oslovuje také větší města, městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy. Uzávěrka žádostí je 31. května 2010, výběr vítězného projektu se předpokládá do konce roku.

Nadace osloví letošní grantovou výzvou více než 200 potenciálních žadatelů. Ti společně se žádostí o nadační příspěvek podávají zpracovaný projektový záměr na oživení vybraného zájmového území. Nadace hodnotí mimo jiné potenciál prostoru nebo možný přínos plánované proměny pro život obce. Vítěz grantového řízení může díky nadačnímu příspěvku získat prostředky na pokrytí větší části nákladů projektu - zbývající část hradí z vlastních zdrojů - a také dlouhodobou spolupráci nadace na realizaci projektu.

V rámci grantového programu PARKY rozdělila nadace PROMĚNY od roku 2006 bezmála 37 milionů Kč na rozvoj veřejné městské zeleně. V letošním roce se např. uzavírá projekt vybraný v grantové výzvě 2006 - proměna parku Alejka v Broumově.

Další podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě nebo na www.nadace-promeny.cz .

Petra Hrubošová
Nadace PROMĚNY
Nad Krocínkou 55
190 00 Praha 9
t: +420 234 768 007
m: +420 775 654 314
e: hrubosova@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz