Vznikla Asociace lesních mateřských škol

Zakládací listinu Asociace lesních mateřských škol podepsali zástupci již fungujících lesních školek. Hlavními cíli Asociace je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností a především společné úsilí dostat tuto formu předškolního vzdělávání do české legislativy.

Další podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě


S pozdravem za Asociaci LMŠ
Pavla Kantnerová a Tereza Vošahlíková


Ing. Pavla Kantnerová
pavla.kantnerova@gmail.com, 777 149 313

PhDr. Tereza Vošahlíková
terezavosahlikova@gmail.com, 777 327 227